Tổng quan

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm.

Phiên bản

Các phiên bản của Mercedes-Benz V Class.

Đa dạng sự lựa chọn chất lượng cho khách hàng. Với 2phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hỗ trợ

Khách hàng mua xe